*arkkitehtuuri *kattorakentaja *saneeraus *uudisrakennus *aurinko ja muut lämmitysmuodot *omatoiminen rakentaja *uima-allas *referenssejä *yhteystiedot *
aurinko ja muut lämmitysmuodot » putkilinjan asennusohje


mitoitusperusteet
öljylämmitys ja aurinko
hakelämmitys ja aurinko
putkilinjan asennusohje
osa LVI-järjestelmää
osa LVI-järjestelmää
aurinkolämpötuotteet
*** '10' kohdan asennusohje putkilinjalle***
Keräinpiiri varaajaan
1. Putkilinjaan tehdään mutka alaspäin ennen menoa varaajan lämmönvaihdinkierukkaan (tulopuoli) käänteisen virtauksen estämiseksi putken sisällä (viereinen kuva). Koukkauksen alin kohta on yleensä myös koko putkipiirin alin kohta, johon kannattaa sijoittaa tyhjennys ja täyttöyhde. Oheisessa kuvassa tyhjennys ja täyttöyhde on sijoitettu tilan puutteen vuoksi koukkauksen viereen.

2. Putkilinja on eristettävä riittävästi ja huolellisesti. Yhden asteen lämpötilaero kiertonesteessä keräimestä varaajaan tultaessa merkitsee jopa 0,5 kW:n hukkatehoa.

3. Putkilinjan huuhtelu ja koekäyttö vedellä asennustyön jälkeen ennen järjestelmän täyttämistä lämmönsiirtonesteellä on välttämätöntä. Huuhtelun ajaksi aurinkokeräin kannattaa ohittaa, etteivät epäpuhaudet kulkeudu keräimen putkistoon.

4. Aurinkopiirin putkilinja on täytettävä lämmönsiirtonesteellä (40-50% propyleeniglykoli) heti asennustyön päätyttyä. Yksi kylmä yö rikkoo keräimen absorbaattorin, jos piirissä on vain vettä!

5. Järjestelmään asennettavia mahdollisia ylimääräisiä välihanoja ei saa sulkea esim. talven ajaksi. On pidettävä aina huoli siitä, että neste voi laajeta paisunta-astiaan.

6. Keräin asennetaan katolle siten, että automaattiselle ilmakellolle jää tarvittava noin 30 cm asennustila harjan alle. Harjan tulee olla aina korkeammalla kuin keräimen yläreuna.

7. Aurinkolämpöpiirissä voi kehittyä poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja tavanomaiseen LVI-järjestelmään verrattuna, jopa 150 °C.

7.1 Putkilinjoissa on käytettävä lämmönkestäviä kannakkeita.
7.2 Putket eristetään villaeristeellä tai erityisellä lämmönkestävällä solumuovilla (esim. Armaflex)
7.3 Automaattisen ilmakellon oltava lämmönkestävä
7.4 Pumppuyksikön komponentit lämmönkestäviä

Aurinkotorin taustalla on 30 vuoden tietotaito aurinkokeräinteknologiasta ja yli 50 vuoden LVI-kokemus. - sivustoa päivitetty 25.01.2017
Kummeli Group Oy